Audyt energetyczny w trzech krokach

Pisaliśmy już, że audyt energetyczny, to analiza, dzięki której otrzymujemy informacje na temat zużycia energetycznego danego budynku oraz wiedzę na podstawie której można stwierdzić co zrobić, jak zmodernizować dom, by zużycie energii było mniejsze.

Audyt energetyczny – trzy kroki

Najogólniej audyt można opisać w trzech krokach. Każdy z nich jest podzielony na mniejsze składowe. Pierwszym krokiem będzie realizacja inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku – czyli identyfikacja cech budowlanych i instalacyjnych budynku oraz danych eksploatacyjnych, które wpływają na zużycie energii. Obejmuje ona następujące działania: opis podstawowych elementów obiektu budowlanego, charakterystykę energetyczną oraz analizę systemu ogrzewania. Kolejny krok to ocena aktualnego stanu technicznego budynku – w tym elementów konstrukcyjnych i wykończeń. Na tym etapie analizowane są wszelkie wady i usterki wykryte podczas wizji lokalnej, pomiary oraz badania. Ostatnim, trzecim krokiem będzie określenie parametrów usprawnień i wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz analiza kosztów prac termomodernizacyjnych. Teraz pozostaje już tylko wybór jednego optymalnego wariantu i jego realizacja.

Struktura dokumentu

Jak można zauważyć, audyt energetyczny jest bardzo szczegółowym dokumentem – jego struktura jest ściśle związana z treściami, które się w nim znajdują. Na pierwszych stronach powinny znaleźć się dane identyfikacyjne budynku i informacja kiedy audyt został opracowany. Nie można pominąć również streszczenia oraz celu jego wykonania. Duża ilość informacji liczbowych powinna zostać przedstawiona przejrzyście – najlepiej w postaci wykresów i tabel. Tak przygotowane dokumenty będą czytelne i zrozumiałe nie tylko dla ekspertów, ale również mieszkańców, którzy audyt zlecili.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy!