Czyste Powietrze – audyt, ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Dokumentacja potrzebna do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu “Czyste Powietrze” często budzi wiele wątpliwości. Czy wykonanie wszystkich ekspertyz i audytu jest obowiązkowe? A może są one obligatoryjne i mają jedynie ułatwić ustalenie zakresu prac i spełnienie wymogów przystąpienia do programu?

Czy audyt energetyczny jest konieczny?

By móc skorzystać z programu Czyste Powietrze nie jest wymagane sporządzenie audytu energetycznego. Wystarczy, że właściciel budynku wypełni we wniosku formularz charakteryzujący obiekt. Uproszczona analiza pozwoli na dobór izolacji o odpowiednich parametrach, tak aby budynek spełniał wymagania Programu. Należy jednak pamiętać, że formularz nie zastąpi profesjonalnego audytu. Dzięki szczegółowej analizie możliwe jest dokładne sporządzenie zakresu prac termomodernizacyjnych, które skutecznie zwiększą efektywność energetyczną budynku.

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna – co to takiego?

Jest to opinia ornitologa lub/i chiropterologa dotycząca występowania siedlisk gatunków ptaków lub/i nietoperzy wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183, z późn. zm) lub ich braku w obiektach budowlanych. Zwierzęta często bowiem wykorzystują do schronienia miejsca w budynkach mieszkalnych takie jak np.: szczeliny między płytami, przestrzenie pod parapetami, otwory wentylacyjne lub stropodachy.

W przypadku gdy obecność gatunków chronionych zostanie stwierdzona należy wystąpić do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska z wnioskiem o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Gdy zezwolenie zostanie udzielone należy zastosować się do decyzji RDOŚ i zabezpieczyć potencjalne miejsca lęgowe z uwzględnieniem potrzeb gatunków chronionych.

Czy ekspertyza ornitologiczna/chiropterologiczna jest obowiązkowa?

Dokumentacja nie jest obowiązkowa, jednak należy pamiętać, że niszczenie siedlisk dzikich zwierząt będących pod ochroną jest zakazane. Gdy podczas wizytacji przedstawiciel WFOSiGW zauważy występowanie gatunków chronionych może nie dopuścić budynku do realizacji przedsięwzięcia. W takiej sytuacji Wnioskodawca będzie musiał w tym zakresie złożyć wyjaśnienia, lub przedłożyć zezwolenie RDOŚ na odstępstwo od ww. zakazów. W takim przypadku rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych może znacznie się opóźnić.

Dokumentacja projektowa “Czyste Powietrze”

Należy pamiętać, że dokumentacja projektowa również nie stanowi wymogu przystąpienia do programu. Jest ona jednak bardzo pomocna, gdy stan budynku jest kiepski, a chcemy mieć pewność co do zakresu prac termomodernizacyjnych, które spełnią nasze oczekiwania.

Jakie dofinansowanie można otrzymać na sporządzenie dokumentacji?

Na audyt energetyczny i dokumentację projektową można otrzymać po 1000 zł dofinansowania, natomiast na ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne 500 zł.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy!