“Czyste powietrze” – na co dofinansowanie?

“Czyste Powietrze” to ogólnopolski program wsparcia inwestycji termomodernizacyjnych. Celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Na co możesz uzyskać dofinansowanie?

Co przewiduje dofinansowanie?

Program “Czyste powietrze” skupia się na wymianie starych źródeł ciepła – pieców i kotłów na paliwa stałe bądź zakupie i montażu nowych. Dofinansowanie można również uzyskać na docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej lub montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dodatkowo finansowaniem objęte są instalacje odnawialnych źródeł energii – panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. Należy pamiętać, że urządzenia, które zakupimy muszą spełniać wymagania techniczne określone w programie i posiadać pisemną gwarancję producenta.

Wymagania techniczne w Programie “Czyste Powietrze”

Wyroby budowlane i urządzenia muszą:

 • być fabrycznie nowe,
 • być dopuszczone do obrotu handlowego,
 • posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),
 • posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,
 • w przypadku okien i drzwi zewnętrznych posiadać pisemną gwarancję producenta/wykonawcy w zakresie jakości towaru.

Pisemną gwarancję producenta w zakresie jakości towaru powinny posiadać także:

 • kotły gazowe kondensacyjne,
 • węzły cieplne,
 • system ogrzewania elektrycznego,
 • kotły olejowe,
 • pompy ciepła powietrzne,
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody,
 • wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła,
 • kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa),
 • kolektory słoneczne,
 • instalacje fotowoltaiczne.  

W przypadku źródeł ciepła, wnioskodawca musi udokumentować spełnienie wymagań określonych w warunkach technicznych poprzez okazanie stosownych certyfikatów lub też etykiet klasy energetycznej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy!