Smog skraca życie Polaków, leczenie kosztuje miliardy

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło raport dotyczący społecznych i ekonomicznych konsekwencji ogrzewania domów złej jakości paliwami. Według dokumentu, w 2016 r. zanieczyszczone powietrze pochodzące z niskiej emisji skróciło życie 19 tys. Polaków o łącznie 440 tys. lat.

Zdrowotne skutki smogu

Za szkody, których doznaje nasze zdrowie odpowiada przede wszystkim pył zawieszony. Jego niewielkie drobinki wnikają do krwiobiegu, przez co są niebezpieczne dla całego organizmu. Przedwczesne zgony związane z niską emisją wynoszą od 19 do 22 tys. rocznie, w przeliczeniu na lata życia, jest to ok. 392-495 tys. lat. Wyniki te można przedstawić także za pomocą wskaźnika charakteryzującego skrócenie długości życia. Dla osób w wieku 30+ jest to 8,0–10,4 miesiąca dla terenów miejskich i nieco mniej bo 5,9-8,7 miesiąca dla obszarów pozamiejskich.

Koszty zdrowotne związane ze smogiem

Ile kosztuje smog? Chcąc oszacować koszty związane ze smogiem należy wziąć pod uwagę różne metodyki. Każda z nich uwzględnia inne czynniki, mogą to być np. koszty leków, system opieki medycznej i ubezpieczeń społecznych i inne. Jednak największe koszty generowane są w wyniku przedwczesnych zgonów i utraconych lat życia. Według danych za 2016 r. zewnętrzne koszty zdrowotne niskiej emisji wyniosły w Polsce w zależności od przyjętej metodyki między 12,8 mld euro a 30 mld euro. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski daje to kwotę 300-800 euro, a jeden przedwczesny zgon równa się kilkunastu latom życia.

Raport MPiT uświadamia jak wielopłaszczyznowym problemem jest zanieczyszczenie powietrza w Polsce i jakie koszty generuje smog. Oprócz zdrowotnych i finansowych nakładów, są to także koszty emocjonalne, związane z chorobą członka rodziny. Odpowiednie działania ze strony odpowiedzialnych organów oraz nas samych mogą przyczynić się do zmniejszenia przyczyny powstawania smogu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy!