Smog w Polsce – jesteśmy liderem w Europie!

Z najnowszego raportu NIK wynika, że Polska nadal jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza. Maksymalne średnioroczne stężenia pyłów zawieszonych przekraczają normy niemal dwukrotnie. Według NIK, działania ministerstw i samorządów w zakresie poprawy jakości powietrza były niewystarczające.

Z danych Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że rocznie z powodu obecności w powietrzu pyłów zawieszonych, w Polsce umiera ponad 46 tys. osób. Obecne działania zmierzające do redukcji emisji pyłów i bezo(a)pirenu są niedostateczne. Główną przyczyną złej jakości powietrza w naszym kraju jest niska emisja, pochodząca z domowych pieców oraz lokalnych kotłowni węglowych. Spalanie w starych piecach jest nieefektywne i powoduje wydzielanie dużych ilości zanieczyszczeń do atmosfery. Zjawisko to jest szkodliwe, z uwagi na fakt, że zanieczyszczenia gromadzą się na niewielkiej wysokości, na obszarach zamieszkiwanych przez ludzi.

Jakość powietrza w Polsce na tle Unii Europejskiej

Według danych  Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za lata 2012-2015, na 3 tysiące najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich pyłem PM10, w pierwszej setce znalazło się aż 45 polskich, były to między innymi Żywiec, Pszczyna, Rybnik czy Kraków. Z kolei w 2015 r. spośród 28 krajów UE najczęstsze przekroczenia stężeń dobowych PM10 występowały w Bułgarii, a zaraz potem w Polsce. W przypadku pyłu PM2,5 oraz B(a)P wysokość stężeń rocznych tych substancji w 2015 r. plasowała Polskę na pierwszym miejscu wśród najbardziej zanieczyszczonych krajów UE.

Smog w Polsce staje się coraz większym problemem, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, poprawa jakości powietrza może nastąpić jedynie w przypadku zasadniczej zmiany w sposobie ogrzewania gospodarstw domowych. Tu ratunkiem może okazać się najnowszy rządowy program “Czyste Powietrze”, który zakłada kompleksową termomodernizację oraz wymianę źródeł ogrzewania w milionach polskich domów.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy!