Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka.

W ostatnim czasie w Polsce nastąpił wzrost zainteresowania problemem zanieczyszczenia powietrza. Jest to uzasadnione ze względu na pogarszającą się jego jakość. Polska jest w czołówce krajów o najbardziej zanieszczyszczonym powietrzu w Unii Europejskiej. W społeczeństwie jednak, świadomość, związanego z tym zagrożenia dla zdrowia i życia jest zbyt niska.

Przyczyny zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia na które najbardziej narażony jest człowiek, pochodzą głównie z domowych urządzeń grzewczych, w których spalanie odbywa się w sposób nieefektywny. Słabej jakości paliwa czy przestarzałe piece są największym problemem Polaków. Dodatkowo do niskiej emisji przyczynia się także sektor transportu.

Pyły, WWA, metale ciężkie – szkodliwe substancje obecne w powietrzu

Najbardziej szkodliwą dla życia ludzkiego substancją jest pył zawieszony PM2,5 i PM10. Jego niewielkie rozmiary cząsteczek (2,5 i 10 mikrometrów) przenikają głęboko do układu oddechowego, skąd dostają się do krwi. W ten sposób do organizmu człowieka dostają się także rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (benzo(a)piren) oraz metale ciężkie. Substancje te wywołują szereg dolegliwości ze strony układu oddechowego, rozrodczego, krwionośnego i nerwowego, dodatkowo wywołują stany zapalne w organizmie co może przyczynić się do powstawania zmian nowotworowych.

Trujące nas gazy

Kolejną grupą szkodliwych substancji pochodzących z domowych kominów są gazy – tlenek węgla, azotu, dwutlenek siarki czy amoniak. Substancje te działają drażniąco na układ oddechowy, powodują duszności, napady astmy, mogą prowadzić do uszkodzenia płuc. Są to substancje uniemożliwiające także normalny transport tlenu we krwi, co stanowi zagrożenie dla osób z chorobami krążenia.

Kto jest szczególnie narażony?

Ekspozycja na nawet niewielkie zanieczyszczenie powietrza skutkuje szeregiem chorób, skróceniem długości życia czy nawet zwiększoną umieralnością. Osoby szczególnie narażone to dzieci, osoby starsze, osoby z chorobami układu oddechowego czy krążenia.

By skutecznie rozwiązać problem zanieczyszczenia powietrza należy ograniczyć problem niskiej emisji z gospodarstw domowych i transportu. By tego dokonać konieczne jest działanie sektorów przyczyniających się do emisji szkodliwych zanieczyszczeń.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy!